ปัจจัยไหนที่ดึงดูดในการหาคนเข้าทำงานโรงแรม

งานโรงแรม

 

บางคนที่สำเร็จการศึกษามาแล้วเมื่อมีประสบการณ์ได้ทำงานโรงแรมเข้าจริงๆ ก็พบว่าไม่มีความเหมาะสมกับความต้องการของตนเองในด้านต่างๆ อาทิ การให้บริการลูกค้าที่มีความต้องการที่หลากหลาย การที่ต้องทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยตลอดสัปดาห์ การที่ต้องทำงานเป็นกะที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีความแน่นอนที่ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตที่สนุกสนานกับเพื่อนฝูงในสังคมของตนเอง และเงินเดือนประจำที่ได้จากการทำงานต่ำกว่าการเริ่มต้นทำงานในบริษัทเอกชนทั่วๆ ไปไม่สามารถเทียบเคียงกับเพื่อนฝูงในรุ่นเดียวกันได้ (โดยไม่ได้คำนึงถึงสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ) ทำให้หลายๆ คนเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นที่สามารถจะใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนฝูงในสังคมวัยเดียวกันได้เมื่อมีโอกาส

แม้ว่าในแต่ละปีจะมีผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านงานโรงแรมจากสถานบันการศึกษาต่างๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก แต่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเหล่านี้มุ่งหวังที่จะได้เริ่มต้นการทำงานกับโรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากกว่า เพราะเข้าใจว่าผลตอบแทนที่ตนเองจะได้รับนั้นมีความคุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่ายที่ตนเองลงทุนไปร่ำเรียนมา นอกจากนี้ก็หวังว่าจะได้เข้าเรียนรู้ระบบการทำงานโรงแรมชั้นนำ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้กับการทำงานของตนเองต่อไปในอนาคต

สำหรับโรงแรมทั้งหลายที่กำลังประสบปัญหาในด้านการหาบุคลากรเข้ามาทำงานในโรงแรมของท่าน ลองสำรวจตรวจตราดูซิว่าท่านจะสามารถสร้างจุดแข็งใดๆ ในองค์กรของท่านให้เป็นสิ่งดึงดูดบุคลากรที่อยู่ภายนอกโรงแรมของท่านเข้ามาร่วมงานและเสริมทีมให้มีประสิทธิภาพ หรือจะรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพของโรงแรมท่านให้อยู่ร่วมงานกับท่านต่อไปได้ในระยะยาว และสำหรับใครที่กำลังมองหางานโรงแรมสามารถเข้ามาสมัครออนไลน์ได้ที่ https://hoteljobopp.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>