งานโรงแรมในยุคปัจจุบันควรปรับเปลี่ยนในทิศทางใดให้ดีขึ้น

งานโรงแรม 1.

พนักงานในตำแหน่งต่างๆ ของงานโรงแรมค่อนข้างจะหายากขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ เพราะธุรกิจงานโรงแรมเพิ่มมากขึ้น แต่สำหรับใครที่กำลังศึกษาวิชาการงานโรงแรม หรือผู้ที่สนใจงานโรงแรม เมื่อเรียนให้สำเร็จการศึกษาและหาความรู้เพิ่มเติมก็จะมีตำแหน่งงานว่างให้คุณเลือกมากมายหลายภูมิภาค ทางฝ่ายบริหารโรงแรมควรจะมีสวัสดิการดีๆ เตรียมไว้ด้วยถ้าหากต้องการให้พนักงานทำงานในโรงแรมของคุณนานๆ และหาคนง่ายขึ้น ยุคนี้อาจจะเรียกว่า ศึกแย่งชิงพนักงานโรงแรมก็ว่าได้ โรงแรมที่ลงรับสมัครงานและระบุอายุพนักงานตั้งแต่ 18-25 ปี หรือ 20-30 ปี หรือบางแห่งระบุไม่เกิน 40 ก็คงจะหาคนทำงานที่มีประสบการณ์ดีจริงๆ ยาก ควรให้โอกาสผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้ให้มากๆ และท่านจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพไม่ต้องฝึกหรือแนะนำอะไรมากก็สามารถทำงานนั้นได้เลย เชื่อว่าผู้ที่ผ่านงานโรงแรมมาหลายปี อายุ 50 ปีขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงและบุคลิกดีมีเยอะแต่ทางฝ่ายบริหารไปกำหนดขอบเขตเรื่องอายุมากเกินไปถ้าอยากจะให้มั่นใจว่าอายุมากจะทำงานได้ไหมลองให้โอกาสเรียกเขามาสัมภาษณ์ดูคงจะดีที่สุด

ธุรกิจงานโรงแรมยังไปได้ดีแม้ช่วงนี้จะอยู่ในนอกฤดูท่องเที่ยว มีโรงแรมเปิดเพิ่มใหม่อีกมากมายทุกแทบจังหวัด ความต้องการพนักงานโรงแรมยังมีตลอดสังเกตจากการประกาศรับสมัครงานทำให้ผู้ที่สนใจจะทำงานโรงแรมมีแรงกระตุ้นเพิ่มขึ้น การทำงานในโรงแรมไม่ใช่เรื่องยากหากท่านมีความตั้งใจและสนใจศึกษาพื้นฐานของหน้าที่ในตำแหน่งงานนั้นๆ อย่าคิดว่าทำงานโรงแรมจะเป็นเพียงผู้รับใช้ลูกค้าซึ่งมีแต่ปัญหา จุจี้จุกจิก เรื่องมาก ขอให้คิดว่าการทำงานในโรงแรมเป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งที่ตัวเราเองจะต้องเข้าไปรับผิดชอบและแสดงให้ผู้ที่รับใช้บริการพอใจ ประทับใจ และมีความสุข ส่วนตัวผู้ให้บริการก็มีความสุข

ปัจจัยไหนที่ดึงดูดในการหาคนเข้าทำงานโรงแรม

งานโรงแรม

 

บางคนที่สำเร็จการศึกษามาแล้วเมื่อมีประสบการณ์ได้ทำงานโรงแรมเข้าจริงๆ ก็พบว่าไม่มีความเหมาะสมกับความต้องการของตนเองในด้านต่างๆ อาทิ การให้บริการลูกค้าที่มีความต้องการที่หลากหลาย การที่ต้องทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยตลอดสัปดาห์ การที่ต้องทำงานเป็นกะที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีความแน่นอนที่ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตที่สนุกสนานกับเพื่อนฝูงในสังคมของตนเอง และเงินเดือนประจำที่ได้จากการทำงานต่ำกว่าการเริ่มต้นทำงานในบริษัทเอกชนทั่วๆ ไปไม่สามารถเทียบเคียงกับเพื่อนฝูงในรุ่นเดียวกันได้ (โดยไม่ได้คำนึงถึงสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ) ทำให้หลายๆ คนเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นที่สามารถจะใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนฝูงในสังคมวัยเดียวกันได้เมื่อมีโอกาส

แม้ว่าในแต่ละปีจะมีผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านงานโรงแรมจากสถานบันการศึกษาต่างๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก แต่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเหล่านี้มุ่งหวังที่จะได้เริ่มต้นการทำงานกับโรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากกว่า เพราะเข้าใจว่าผลตอบแทนที่ตนเองจะได้รับนั้นมีความคุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่ายที่ตนเองลงทุนไปร่ำเรียนมา นอกจากนี้ก็หวังว่าจะได้เข้าเรียนรู้ระบบการทำงานโรงแรมชั้นนำ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้กับการทำงานของตนเองต่อไปในอนาคต

สำหรับโรงแรมทั้งหลายที่กำลังประสบปัญหาในด้านการหาบุคลากรเข้ามาทำงานในโรงแรมของท่าน ลองสำรวจตรวจตราดูซิว่าท่านจะสามารถสร้างจุดแข็งใดๆ ในองค์กรของท่านให้เป็นสิ่งดึงดูดบุคลากรที่อยู่ภายนอกโรงแรมของท่านเข้ามาร่วมงานและเสริมทีมให้มีประสิทธิภาพ หรือจะรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพของโรงแรมท่านให้อยู่ร่วมงานกับท่านต่อไปได้ในระยะยาว และสำหรับใครที่กำลังมองหางานโรงแรมสามารถเข้ามาสมัครออนไลน์ได้ที่ https://hoteljobopp.com/