การเลือกอลูมิเนียมขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทงานที่จะนำไปใช้

aluminium-sheet-full

อลูมิเนียมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกใช้ในการตกแต่งบ้าน วิธีเลือกอลูมิเนียมคุณภาพดี อลูมิเนียมเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติโค้ง ดัด งอ ได้ง่าย และเป็นวัสดุที่ออกแบบดีไซน์ได้หลากหลาย ไม่เป็นสนิม และสามารถทำสีและพื้นผิวได้หลากหลายตามต้องการ ที่สำคัญอะลูมิเนียมสามารถนำมารีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน อลูมิเนียม เป็น วัสดุแห่งการดีไซน์ ด้วยคุณสมบัติเด่นคือ สามารถขึ้นรูปได้ตามต้องการ น้ำหนักเบา ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นฝน หรือแดด สีไม่ซีด ไม่เป็นเชื้อรา ไม่เป็นสนิม มีเฉดสีให้เลือกมากมาย ส่วนงานตกแต่งภายในมักนิยมใช้อลูมิเนียมสีเงินมันวาวตกแต่งขอบให้ดูทันสมัย นอกจากนี้ อลูมิเนียมลายไม้เป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้น ด้วยรูปลักษณ์ที่เหมือนไม้จริง อลูมิเนียมแบ่งตามความหนาและสี การเลือกอลูมิเนียมขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทงานที่จะนำไปใช้ หากเกี่ยวกับตกแต่งภายใน ไม่จำเป็นต้องใช้อลูมิเนียมอย่างหนา สามารถใช้อลูมิเนียมอย่างบางตกแต่งได้ เป็นการช่วยประหยัดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง แต่ถ้าเป็นโครงการบ้านจัดสรรหรือที่อยู่อาศัย ควรใช้อลูมิเนียมที่มีความหนา เพราะหากเลือกอลูมิเนียมที่ไม่มีมาตรฐาน อาจจะทำให้เกิดอันตรายในการใช้งาน การนำอลูมิเนียมที่บางมาใช้เป็นกรอบประตู-หน้าต่าง อาจจะรับน้ำหนักไม่ไหว จนทำให้บานประตู-หน้าต่างตกลงมาโดนผู้ใช้งานระหว่างการใช้งานได้ นอกจากนี้อาจไม่ทนทานเพราะอลูมิเนียมที่บางจะไม่คงรูป ทำให้บานประตู-หน้าต่างบิดเบี้ยวได้

วิธีสังเกตอลูมิเนียมว่ามีคุณภาพหรือไม่ พิจารณาเบื้องต้นได้จากพื้นผิวของอลูมิเนียม ถ้าเป็นอลูมิเนียมที่ผ่านการชุบอโนไดซ์ หรือพ่นสีมาเป็นอย่างดี และผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จะมีพื้นผิวที่เนียนเรียบ สม่ำเสมอ หากมีลักษณะเป็นลายเส้นหรือผิวไม่เรียบ ให้สันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าเป็นอลูมิเนียมที่ไม่มีคุณภาพช่วงน้ำท่วมใหญ่ ที่ผ่านมา หลายบ้านที่ใช้ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม พบคราบสนิมที่ประตูหน้าต่างหลังน้ำลด อาจเป็นเพราะอลูมิเนียมนั้นอาจจะผ่านการชุบหรือพ่นที่ไม่ได้คุณภาพ มีการซีลผิวที่บางเกินไป น้ำที่ท่วมขังอยู่นานอาจมีสารเคมีเจือปนหรืออาจมีสภาพเป็นกรด จึงสามารถทะลุผ่านฟิล์มที่ซีลไว้เข้าไปทำปฏิกิริยากับเนื้ออลูมิเนียม นอกจากนี้การใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพ เมื่อทำการรีดออกมาจะมีลักษณะเป็นลายเส้น พื้นผิวไม่สม่ำเสมอหรืออาจมีส่วนผสมของเหล็กมากเกินไป จึงทำให้เกิดสนิมได้ง่าย อย่างไรก็ตาม บางกรณีอาจเป็นเพียงคราบน้ำหรือสิ่งสกปรกที่เข้าไปฝังตัวอยู่ในเนื้ออลูมิเนียมเท่านั้น http://www.bfm.co.th/th/alpolic.php

การกำหนดคุณสมบัติของพลาสติกเพื่อการบรรจุภัณฑ์พลาสติก

851e16047f08fa5e35f10cc62c0bbb71

พลาสติกเป็นวัสดุที่สำคัญต่อการบรรจุภัณฑ์พลาสติกและมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในด้านนี้ จนสามารถผลิตเม็ดพลาสติกได้หลายชนิดที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป และสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม พลาสติกที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีทั้งรูปแบบที่เป็นแผ่นบางเรียกว่า ฟิล์มพลาสติก ซึ่งนิยมใช้ในลักษณะของ ถุงหรือการห่อ และรูปแบบของการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุรูปทรงต่างๆ กัน เช่น ขวด กล่อง ถัง ลัง เป็นต้น วัสดุที่ใช้ อาจทำด้วยพลาสติกชนิดเดียวกันล้วนๆ หรือใช้ร่วมกับวัสดุอื่นซึ่งเป็นพลาสติกต่างชนิดกันหรือกระดาษหรือ แผ่นอะลูมิเนียมเปลวก็ได้ ด้วยเหตุที่ในปัจจุบันมีพลาสติกมากมายหลายชนิด จึงทำให้ผู้ใช้พลาสติก เพื่อการ บรรจุผลิตภัณฑ์มักประสบความยุ่งยากในการตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของตน การมีความรู้และความเข้าใจในคุณสมบัติของพลาสติก และในคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์นั้น ประกอบกับข้อมูลด้านตลาดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะทำให้การเลือกใช้ดังกล่าวมีความถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่ายมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สามารถแข่งขันในตลาดได้และป้องกันปัญหาการบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ด้อยคุณภาพ (under packaging) อันเนื่องจากคุณสมบัติของพลาสติกไม่ดีพอ ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพเร็วกว่ากำหนดเวลาที่ต้องการ และป้องกันปัญหาการบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ดีเกินไป (over packaging) อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของพลาสติกดีเกินความจำเป็น ทำให้ต้นทุนสูง

การกำหนดคุณสมบัติของพลาสติก เพื่อการบรรจุภัณฑ์พลาสติกมักต้องคำนึงถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะบรรจุเป็นหลัก ถ้าใช้บรรจุอาหาร คุณสมบัติประการแรกที่ต้องพิจารณาคือ สัมผัสกับอาหารได้ โดยไม่ก่อพิษภัยให้แก่ผู้บริโภคอาหารนั้น ประการต่อมาก็ต้องพิจารณาลักษณะ เฉพาะของผลิตภัณฑ์ เช่น ถ้าต้องการใช้ถุงพลาสติกบรรจุขนมปังกรอบซึ่งเสื่อมคุณภาพ (นิ่ม) ได้ง่าย เมื่อปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้น ฟิล์มบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่จะใช้ทำถุงก็ต้องมีคุณสมบัติป้องกันไอน้ำจากสภาวะ อากาศภายนอกได้ดี แต่ถ้าต้องการบรรจุข้าวเกรียบทอด นอกจากฟิล์มพลาสติกจะต้องมีคุณสมบัติด้านป้องกัน ไอน้ำได้ดีเช่นกันแล้ว ยังจำเป็นต้องสามารถป้องกัน ก๊าซออกซิเจนได้ดีอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากไอน้ำทำให้ข้าวเกรียบ นิ่มและก๊าซออกซิเจนทำให้น้ำมันในข้าวเกรียบเหม็นหืน ในกรณีของการบรรจุข้าวสารหนัก 5 กิโลกรัม ถุงพลาสติก ที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติด้านความเหนียวสูง เพื่อป้องกันการแตกขาดหรือยืดขาดของถุงในระหว่างการลำเลียงและขนส่ง หากเป็นการใช้ขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติกบรรจุน้ำผลไม้ ขวดต้องมีความแข็งแรงพอเหมาะกับการรับน้ำหนักของน้ำผลไม้ได้โดยไม่บุบ อีกทั้งป้องกันอากาศ และไอน้ำได้ดีพอสมควร ฝาจุกแน่นหนา ตลอดจนมีความใส สวยงามเพื่อแสดงตัว ณ จุดขายได้ดี

มาทำความรู้จักกับกล้องติดรถยนต์ที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

กล้องติดรถยนต์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กล้อง CCTV  หน้าที่หลักๆคือใช้สำหรับบันทึกภาพที่ต้องการจะบันทึกแล้วแต่คุณจะต้องการ ที่กล่าวไปทั้งหมดอาจจะดูเกินจริง แต่ด้วยการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในยุคสมัยนี้ สามารถแก้ปัญหาและช่วยเหลือให้ผู้คนที่ใช้งานสะดวกสบายอย่างมหัศจรรย์  ระบบกล้องติดรถยนต์ก็เช่นกัน ที่มีการพัฒนาทั้งลักษณะภายนอก  ระบบการทำงานต่างๆ  ตัวอย่างเช่น กล้องวงจรปิดขนาดมินิที่จะช่วยให้คุณสามารถติดตั้งง่ายไม่เปลืองพื้นที่ กล้องติดรถยนต์ ใช้สำหรับติดรถยนต์เพื่อจะได้เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นขณะขับขี่บนถนน  อาทิเช่น พฤติกรรมการขับขี่ บันทึกอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในคดีได้

มาทำความรู้จักกับกล้องวงจรปิดติดรถยนต์ประกอบด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน ดังนี้ กล้องบันทึกภาพที่มาพร้อมกับมอนิเตอร์ในตัว ขายึดติดกระจก สายเชื่อมต่อแบบ USB เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลไปยังเมมโมรี่การ์ด พร้อมรีโมท  อะแดพเตอร์ที่จะต่อเข้ากับที่จุดบุหรี่เพื่อเป็นขุมพลังวิธีการใช้งานกล้องติดรถยนต์ ต่ออะแดพเตอร์เข้ากับที่จุดบุหรี่ซึ่งรถทุกคันจะมีอยู่แล้วการทำงานจะได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ของรถยนต์ กล้องจะเริ่มบันทึกก็ต่อเมื่อคุณบิดกุญแจมาที่ ON และจะจบการทำงานเมื่อคุณบิดกุญแจไปที่ OFF นั้นหมายความคุณไม่จำต้องติดเครื่องยนต์ก็สามารถบันทึกภาพได้เลย กล้องติดรถยนต์จะสามารถชดเชยแสงได้ทุกรูปแบบจะทำงานอัตโนมัติทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน สามารถบันทึกภาพตั้งแต่ 5-10 นาที หรือ เลือกการบันทึกแบบตลอดเวลาจนเต็มความจุได้และหากเมมโมรี่การ์ดเต็มระบบจะทยอยลบวีดีโอเก่าทิ้งเองอัตโนมัติ

วิธีการเลือกเครื่องกรองน้ำให้ได้คุณภาพและได้ประสิทธิภาพที่สมควร

การเลือกใช้เครื่องกรองน้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดและปลอดภัย และวิธีการกรองก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันทั่วไป ดังนั้นเราควรมีความรู้พื้นฐานในเรื่องประเภทของเครื่องกรองน้ำในครัวเรือนไว้บ้างก็จะดี ซึ่งจะช่วยทำให้เราสามารถตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำได้ตรงตามความต้องการสำหรับการใช้งานก่อนอื่นคุณต้องทำความรู้จักกับสิ่งปนเปื้อนในน้ำกันก่อนว่ามีอะไรบ้าง ที่เครื่องกรองน้ำนั้นสามารถกรองได้ และอะไรที่กรองไม่ได้ ซึ่งในน้ำนั้นมีสารปนเปื้อนที่เป็นสาเหตุที่อาจทำให้เราเจ็บป่วยได้ หากเราดื่มน้ำที่มีสารปนเปื้อนถึง Micron = 0.001 มิลลิเมตรหลังจากที่ได้ใช้เครื่องกรองน้ำไปแล้ว สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้เด็ดขาดคือ เรื่องระยะเวลาการเปลี่ยนสารกรองและไส้กรอง เพราะสารกรองและไส้กรองก็มีอายุการใช้งานเหมือนกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของน้ำที่ผ่านเครื่องกรองด้วย ทางที่ดีเราควรเปลี่ยนสารกรองและไส้กรองให้ตรงตามกำหนดเวลา

เครื่องกรองใหญ่ส่วนมากแล้วผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้กรองน้ำใช้กันมากว่าค่ะ เนื่องจากบางบ้านที่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ หรืออาจเป็นร้านค้า ศูนย์อาหาร ภัตตาคารต่างๆ ที่ต้องการใช้น้ำสะอาดเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับใช้กับน้ำประปาและน้ำบาดาลโดยเลือกใช้เครื่องกรองใหญ่จะคุ้มที่สุดค่ะ ซึ่งขั้นตอนการกรองของเครื่องกรองใหญ่ก็เหมือนกับเครื่องกรองเล็กค่ะ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าคุณต้องการกรองน้ำกี่ขั้นตอนดี เครื่องกรองยูวีเป็นการกรองสำหรับการฆ่าเชื้อโรคที่ผ่านแสงอัลตร้าไวโอเล็ต หรือแสง UV ซึ่งการกรองแบบยูวีนั้น มีการพัฒนามาจากเครื่องกรองเล็กและเครื่องกรองระบบ RO โดยการเพิ่มตัวยูวีเข้าไปค่ะ เมื่อเลือกใช้เครื่องกรองน้ำได้ตรงกับความต้องการ และบำรุงรักษาได้ถูกต้องตามคู่มือของเครื่องกรองน้ำแล้ว คุณก็จะสามารถนำน้ำที่ผ่านจากกระบวนการกรองนั้น ไปบริโภคได้ทันทีอย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องผ่านกรรมวิธีอื่นอีกต่อไป

การทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายเป็นนวัตกรรมแนวใหม่ที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วและได้เข้ามามีบทบาทในการตกแต่งงานสถาปัตยกรรมในบ้านเรา เริ่มตั้งแต่กว่าทศวรรษที่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร อันเนื่องมาจาก ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย และไม่เป็นที่รู้จักกัน จนกระทั้งปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับการบรรจุ อยู่ในแบบงานของทางราชการ หลายหน่วยงานและแม้กระทั้งในส่วนของโครงการฯต่างๆ ไม่ว่าบ้านจัดสรร อาคารที่พัก อาศัย ก็ได้เป็นที่นิยม อันเนื่องมาจากความสวยงาม คงทน แข็งแรง ง่ายต่อการบำรุงรักษา ไม่ก่อให้เกิดตะไคร่น้ำ เพราะเราได้มีการเคลือบเงาพื้น ด้วยน้ำยาอะคิลลิค ซึ่งจะทำให้พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายสวยแล้ว ยังปกป้องพื้นผิวไม่ให้สกปรกอีกด้วย  ส่วนดีอีกอย่างหนึ่งของพื้นพิมพ์ลายก็คือ ลดต้นทุนกว่าวัสดุอื่นๆ ที่เราใช้ปูพื้นในอดีต ติดตั้งเร็วกว่า คงทนแข็งแรงถาวรกว่า เพราะเราได้ใช้วัสดุ คอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีกำลังอัดสูงในการทำพื้นและ รองรับน้ำหนักได้มากกว่าวัสดุอื่นๆเช่น กระเบื้องหรือทรายล้าง ฯลฯ

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย คือการทำพื้นผิวของคอนกรีตถนนหรือทางเดินให้มีสีสันและลวดลายเหมือนหินธรรมชาติ โดยการเทคอนกรีตที่มีกำลังอัด 240 KSC. Cube (ปูนหิน) บนพื้นดินเดิมหรือบนพื้นคอนกรีตที่มีอยู่เดิม แล้วทำการโรยผงสีเคลือบแข็ง เพื่อทำสี แล้วทำการขัดมันพื้น พอพื้นมีความแข็งในระดับหนึ่ง ก็ทำการพิมพ์ลายโดยแบบพิมพ์ ลวดลายที่ได้เลือกไว้ หลังจากนั้นเมื่อคอนกรีตพิมพ์ลายแข็งตัวอย่างน้อย 1 วัน ก็ทำการล้างพื้นให้สะอาด ตกแต่งพื้นให้สวยงาม แล้วทำการเคลือบพื้นด้วยน้ำยาเคลือบเงา รอบแรก หลังจากน้ำยาแห้ง ก็ทำการเคลือบทับอีกหนึ่งรอบเพื่อให้พื้นมีความเงางาม คงทนนาน

การเลือกใช้หลอดไฟ LED จะช่วยให้เราประหยัดพลังงานไปได้เยอะ

หลอดไฟ LED คืออะไร หลายคนอาจจะยังสงสัยถึงการใช้หลอดไฟ LED ในบ้าน วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับหลอดแอลอีดีกันหลาย ๆ บ้านอาจจะต้องเจอกับปัญหาค่าไฟแพงลิบลิ่ว จากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงหลอดไฟส่องสว่างต่าง ๆ จนทำให้ต้องมองหาตัวช่วยประหยัดค่าไฟและหลอดไฟ LED ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่หลายคนมองหา เพราะด้วยกำลังไฟที่สามารถส่องสว่างได้ไม่ต่างกับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป แต่ช่วยประหยัดไฟมากกว่า ดังนั้นวันนี้กระปุกดอทคอมจึงจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหลอดไฟ LED กันค่ะ

หลอด LED คือ สารกึ่งตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน แล้วปล่อยแสงสว่างออกมาได้ทันที ทั้งนี้หลอด LED ที่เราคุ้นตา จะเป็นหลอดไฟขนาดเล็กหลากสีสัน เช่น สีแดง สีน้ำเงิน เป็นต้น เนื่องจากขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้ แต่ต่อมามีการปรับแก้ด้วยการนำหลอด LED สีน้ำเงินไปเคลือบเรืองแสงสีเหลือง จึงทำให้แสงจากหลอด LED ส่องออกมาเป็นสีขาว และสามารถใช้เป็นหลอดไฟส่องสว่างได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ชนิดของหลอดไฟ LED หลอดไฟ LED ถูกนำมาพัฒนาให้ใช้งานได้แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น หลอดไฟรถยนต์, หลอดไฟโทรศัพท์มือถือ, หลอดไฟฉาย, ป้ายไฟ, จอโทรทัศน์, จอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี หลอดไฟ LED สำหรับบ้าน โดยจะสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ชนิด ดังนี้ หลอดไฟ LEDใช้ภายในอาคาร หลอดไฟ LED ใช้ภายนอกอาคารและหลอดไฟ LED ตกแต่ง

เมาส์ช่วยกล้ามเนื้อออกกำลัง

ใคร ที่ทำงานหน้าจอบ่อยๆ แล้วไม่ค่อยออกกำลังกายกลัวกล้ามเนื้อฝ่อ น่าจะลองหาเมาส์ตัวนี้มาใช้งานนะ เพราะมันมาพร้อมกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อไฟฟ้า

หลาย คนเคยเห็นอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผลิตออกมาช่วยลดอาการปวดเมื่อยระหว่างทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้หรือหมวกที่ใส่กลไกช่วยนวดร่างกายให้ผ่อนคลาย ล่าสุดทางบริษัท Thanko จากญี่ปุ่นก็ร่วมเกาะกระแสใส่ใจสุขภาพ ด้วยการพัฒนาเมาส์ไร้สายสำหรับคนที่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ จนไม่มีเวลาไปออกกำลังกาย

รูป ร่างหน้าตาของมันก็เหมือนเมาส์ทั่วๆ ไป แต่จุดขายของมันอยู่ด้านใน ด้วยการใส่ EMS (Electrical Muscle Stimulant) หรือเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้ามาให้ เพียงแค่ต่อสายที่อีกด้านหนึ่งเป็นแผ่นขั้วไฟฟ้านำไปติดกับร่ายกายส่วนที่ ต้องการ โดยปกติแล้ว EMS จะนำมาใช้ในการรักษากล้ามเนื้อที่ขาดเส้นประสาทมาเลี้ยง(denevated muscle) เพื่อรักษาสภาพของกล้ามเนื้อ ชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ (Delayed muscle atrophy) หรือเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ (Re-education) ในกล้ามเนื้อที่ขาดเส้นประสาทมาเลี้ยงบางส่วน

เมาส์ ตัวนี้มาพร้อมกับรูปแบบการกระตุ้น 6 รูปแบบ คือ random A, random B, Macho Man, Katatataki, color timer และ siren โดย EMS จะปิดการทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานไปได้ 15 นาทีเพื่อความปลอดภัย

ตัว เมาส์มี 2 ขนาดคือ 45 x 74 มม.และ 30 x 43 มม. ส่วนพลังงานใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA 3 ก้อน สนนราคาขายในญี่ปุ่นอยู่ที่ 5,980 เยน หรือประมาณ 1,900 บาทหน่อยๆค่ะ แต่อันนี้มันก็ช่วยแค่ปลายเหตุรักษากล้ามเนื้อไม่ให้ฝ่อ ทางที่ดีน่าจะหาเวลาออกกำลังกายถึงจะให้ผลดีกว่านะ